Niezbędne dokumenty

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji dziecka:

  • wypełniona karta zgłoszenia dziecka
  • kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydany przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej, potwierdzające występowanie u dziecka zaburzenia autystycznego
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane, z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu, przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.