Cennik

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w godzinach 9.00-14.00 wynosi 150 zł.
Miesięczna opłata za pobyt dziecka w godzinach 9.00-15.00 wynosi 300 zł.
Miesięczna opłata za pobyt dziecka w godzinach 9.00-16.00 wynosi 400 zł.
Miesięczna opłata za pobyt dziecka w godzinach 8.00-16.00 wynosi 500 zł.

Wpisowe jest to jednorazowa opłata nie podlegająca zwrotowi. Obejmuje ona opłaty manipulacyjne, ubezpieczenie, rezerwację miejsca oraz indywidualną diagnozę potrzeb terapeutycznych dziecka.

Wpisowe wynosi 400 zł. (w sytuacji zapisania do przedszkola więcej niż jednego dziecka, opłata wpisowa pobierana jest tylko za jedno dziecko)

Nr rachunku bankowego
69 1140 2004 0000 3502 4085 9285

Pozostałe dane do przelewu:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Krokodyl”

ul. Wyspiańskiego 13

70-497 Szczecin

W tytule prosimy wpisać ”Imię i Nazwisko dziecka, wpisowe”