Najczęściej zadawane pytania

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

  1. Ile dzieci przypada na grupę i ilu jest w niej nauczycieli-terapeutów?

Każdy nauczyciel-terapeuta ma pod swoją opieką dwoje dzieci.   W sali przebywa  czworo dzieci i dwóch specjalistów;  nauczycieli-terapeutów. Sale są przestronne, każda ma około 20mk2,tak aby komfort pracy był jak najlepszy.

  1. Jaka metoda terapii jest stosowana w placówce i dlaczego właśnie ta?

W naszej pracy skupiamy się na nauce funkcjonalnej komunikacji PECS (Picture Exchange Communication System). Bazujemy na wzmocnieniach i pozytywnym podejściu do terapii. Metody wykorzystywane przez nas  są poparte badaniami naukowymi  potwierdzającymi ich skuteczność. W naszej pracy nie ma miejsca na przypadkową terapię. To dzięki zastosowaniu funkcjonalnej komunikacji PECS u naszych uczniów, możemy cieszyć się poprawą w ich funkcjonowaniu  społecznym  oraz możliwością  zaistnienia w grupie rówieśniczej. Swoim programem terapeutycznym obejmujemy Twoje dziecko jak  również jego całe środowisko rodzinne.

  1. Czy dziecko może uczestniczyć w terapiach dodatkowych?

W ramach oferty zajęć dodatkowych specjaliści współpracujący z przedszkolem proponują zajęcia dodatkowe na terenie placówki w ramach godzin dodatkowych po zakończeniu dnia przedszkolnego. Wśród oferty zajęć dodatkowych znajduje się: terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, zajęcia rehabilitacyjno-korekcyjne, zajęcia z umiejętności społecznych, zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne, terapia ręki.

  1. Czy placówka prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Oczywiście, bezpłatne zajęcia są dostępne dla  dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

  1. Jak długo trwa pobyt dziecka w przedszkolu?

Dzieci, w ramach opłaty miesięcznej w wysokości 100 zł, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 (5 h dziennie). Istnieje też  możliwość dodatkowych zajęć terapeutycznych popołudniowych.

Opłata dla rodziców, których dzieci przebywają w placówce od godziny 8.00 do godziny 16.00, wynosi 400 zł miesięcznie.

    6. Czy pobierana jest opłata za dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu?

Tak, za każdą rozpoczętą godzinę 50 zł. Z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych, niezależnych od woli rodzica.

7. Co dzieje się w nagłych wypadkach?

W razie nagłych sytuacji pierwsza pomoc dziecku zostanie udzielona przez naszych, pracowników przeszkolonych w zakresie  udzielania pierwszej pomocy.  Jeśli zaistnieje potrzeba, natychmiastowo wzywamy służby medyczne. Zawsze też kontaktujemy się z opiekunami i udzielamy im informacji.

8.Czy dziecku mogą być podawane leki w przedszkolu?

W Przedszkolu nie podajemy dzieciom  żadnych leków doraźnych. Wyjątek stanowią leki, które muszą być stosowane w chorobach przewlekłych ( np. choroby serca, astma), wymagane jest do tego opinia lekarza specjalisty oraz pisemna informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka i wymaganym leczeniu z załączonym upoważnieniem do podawania konkretnego leku w konkretnych warunkach. W takich sytuacjach pomiędzy rodzicem a pracownikiem przedszkola sporządzana jest pisemna umowa

9. Czy można przyprowadzić chore dziecko do przedszkola?

Zgodnie z  umową do przedszkola nie można przyprowadzać dzieci z oznakami choroby. Jest  to podyktowane troską o samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka, oraz dbałością o stan zdrowia pozostałych dzieci oraz naszych pracowników. W razie przewlekłego kaszlu lub kataru spowodowanego uczuleniem, niezbędne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty-alergologa.

   10. W jaki sposób przekazywane będą opiekunom informacje na temat przebiegu dnia dziecka oraz jego postępów w terapii?

Informacje o dziecku przekazywane są codziennie, bezpośrednio od nauczyciela-terapeuty, oraz dodatkowo pośrednio (drogą mailową, telefoniczną).Co jakiś czas organizowane są także spotkania indywidualne dla rodziców z zespołem specjalistów z placówki, gdzie mogą porozmawiać na tematy dotyczące procesu terapii ich dziecka i uzyskać informacje zbiorcze. O sprawach bieżących placówki  rodzice będą informowani podczas zebrań.  Na żądanie rodzica w każdej chwili udostępniamy dokumentację bieżącą dotyczącą celów oraz postępów w terapii.

11. Czy dzieci codziennie wychodzą na spacer ?

Doskonała lokalizacja w centrum miasta, blisko pięknego parku oraz wielu atrakcji (min. place zabaw, muzea, teatr Pleciuga, kino), sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu poza placówką. Jest to także bardzo ważny element w procesie trapi nastawionej na funkcjonalność, dlatego dzieci wraz z terapeutami będą angażowane w sposób czynny w  drobne sprawunki, wycieczki  komunikacją miejską, czy wyjścia do w kawiarni. Dlatego tylko bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne będą mogły powstrzymać nas od wyjścia z przedszkola.

    12. Co dziecko powinno przynieść do przedszkola?

Do przedszkola dziecko powinno przynieść: obuwie na zmianę (łatwo zakładane), komplet ubrań na zmianę, szczoteczkę, pastę do zębów i ręczniczek, wygodny strój gimnastyczny. W razie potrzeby pieluchy oraz krem do pielęgnacji.

     13. Czy przedszkole jest wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli?

Tak, punkt przedszkolny działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Szczecin pod nr.Woś-V.4430.674.2015.  Jako placówka oświatowa realizujemy podstawę programową zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji.

15. Czy można odwiedzić przedszkole?

Oczywiście, serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkie zainteresowane osoby. Prosimy o wcześniejszy kontakt  telefoniczny, w celu umówienia dokładnego terminu wizyty. Tel. 510-039-542 lub 510-039-543. Nieodpłatne konsultacje to część naszej pracy dlatego jesteśmy do państwa dyspozycji w siedzibie naszej placówki al. Papieża Jan Pawła II 32/1 w Szczecinie.