Organizacja dnia

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Podczas terapii naszych uczniów używamy planów dnia. Jest to wizualny systemem informowania ucznia o kolejnych częściach dnia w przedszkolu. Dzięki swojej czytelności jest to doskonała forma organizacji pracy zarówno w przedszkolu jak i w domu, a uczniowie czują się zawsze bezpiecznie ponieważ, ich dzień jest z góry zaplanowany, a oni sami wiedzą ile i jakich zajęć mają jeszcze przed sobą.

Placówka czynna jest w godzinach 8-16. Istnieje możliwość wyboru ilości
godzin pobytu dziecka w zależności od jego potrzeb i możliwości.

Dzieci mają zapewnione wyżywienie w przedszkolu.

f3