Misja i wizja

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

 Misja

Misją naszej placówki jest tworzenie środowiska edukacyjno – terapeutycznego dla dzieci z diagnozą całościowego zaburzenia rozwoju w tym dzieci z diagnozą autyzmu oraz ich rodzin. Środowiska edukacyjno -terapeutycznego, które będzie sprzyjało harmonijnemu rozwojowi dziecka, według jego indywidualnych potrzeb. Środowiska, które dzięki zastosowaniu niezbędnych elementów, stworzy idealne miejsce do rozwoju i edukacji dzieci z diagnozą  autyzmu Celem nadrzędnym placówki jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka w rodzinie oraz środowiskach edukacyjnych.

W pracy terapeutycznej opieramy się na doświadczeniach w zakresie wykorzystywania  podejścia Pyramid Approach to Education stworzonego przez dr Andy’ego Bondyego oraz behawioralnemu  podejściu  do oceny umiejętności językowych i społecznych VB-MAPP opracowanych przez dr Mark’a Sundberga. W trakcie diagnozy funkcjonalnej VB-MAPP oceniamy kamienie milowe rozwoju dziecka, na podstawie których dokonujemy planowania terapii.

Do środowiska naszych uczniów wprowadzamy PECS (Picture Exchange Comunication System) czyli funkcjonalną metodę komunikacji za pomocą wymiany obrazków, dzięki której mają możliwość porozumienia się z innymi. Wykorzystujemy także wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka, uważamy ją za bardzo istotną i niezbędną do prawidłowo procesu edukacji i terapii. Realizacja założeń wynikających z misji ma obejmować każde środowisko ucznia, przez co scala wszystkie środowiska w jednym podejściu do edukacji i terapii dziecka. W pracy z najbliższym otoczeniem uczniów, jakim jest rodzina wykorzystujemy podejście systemowe (Salvador Minuchin), zarówno w poradnictwie  jak i terapii całych rodzin. W naszym rozumieniu szeroko ujętej terapii dziecka nie może zabraknąć miejsca na integrację sensoryczną, która jest częścią oddziaływań terapeutycznych każdego dnia w przedszkolu. A wiedza płynąca z diagnozy procesów integracji sensorycznej drogowskazem do organizacji przyjaznego środowiska edukacyjnego.

Wizja

Wizją naszej placówki jest poprawa funkcjonowania uczniów w otoczeniu rówieśniczym, umożliwienie im komunikowania się w każdym naturalnym środowisku oraz poprawa funkcjonowania ich rodzin.

Wizją  placówki w kontekście terapii jest: stworzenie środowiska edukacyjno – terapeutycznego umożliwiającego poprawę funkcjonowania dzieci z diagnozą całościowego zaburzenia rozwoju w tym dzieci z diagnozą autyzmu, poprzez pomoc im w komunikowaniu się w każdym naturalnym środowisku oraz  wywoływanie nowych więzi oraz relacji rodzinnych, społecznych i rówieśniczych.