Nina Neska/ Terapeuta, logopeda

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Jestem z wykształcenia pedagogiem specjalnym i logopedą. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Szczecińskim, na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja logopedia i terapia pedagogiczna z glottodydaktyką.  Obecnie kontynuuję naukę na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Początkowo doświadczenie zdobywałam w trakcie praktyk studenckich. Następnie podjęłam pracę w przedszkolu niepublicznym na stanowisku pedagog specjalny – logopeda, gdzie prowadziłam zajęcia terapeutyczne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne.

Pracując z dziećmi chcę tworzyć dla nich najlepsze warunki dla ich rozwoju. W swojej pracy staram się dać im poczucie bezpieczeństwa. Każdy, nawet najmniejszy, postęp w rozwoju dziecka uważam za wielki sukces.

Prywatnie jestem wesołą dziewczyną, która w każdej chwili stara się zauważać pozytywy dnia codziennego. Lubię długie spacery z moim psem. Czasem lubię odciąć się od rzeczywistości czytając książki (najczęściej o tematyce fantastycznej).