Michalina Bondarczuk /psycholog

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Jestem psychologiem, absolwentką studiów o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie uczestniczę w szkoleniu certyfikacyjnym dla psychoterapeutów, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz w licznych kursach i warsztatach dodatkowo podnoszących moje kwalifikacje do pracy.

Od lat pracuję z rodzinami osób niepełnosprawnych, głównie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadząc terapie i poradnictwo indywidualne, par, rodzinne oraz grupowe. W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, jednak główną osią pozostaje nurt psychoterapii systemowej, w której w sposób szczególny przyglądamy się zarówno relacjom między poszczególnymi członkami systemu jak i indywidualnym predyspozycjom i potrzebom jednostek.

Jestem również absolwentką magisterskich studiów kognitywistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to nauka interdyscyplinarna o poznaniu oraz komunikacji. Jej celem jest zrozumienie działania mózgu oraz umysłu i ich funkcji jak np. procesy poznawcze, percepcja, przetwarzenie bodźców, pamięć, świadomość i in.

Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi oraz  z zaburzeniami rozwoju. Wiedza z zakresu neuropatologii przetwarzania bodźców i podejmowania decyzji pomaga w kreowaniu lepszego środowiska edukacyjno-terapeutycznego, szczególnie dla dzieci autystycznych, które wykazują wiele zaburzeń w poszczególnych modalnościach np. nadwrażliwośći i podwrażliwość sensoryczna.

Prywatnie lubię odkrywać niezwykłe miejsca i słuchać ciekawych opowieści. Najlepiej czuję się na górskim szlaku, w starym zamku lub tajemniczych podziemiach. Na co dzień, jako żona i mama dwójki dzieci, czas mam wypełniony różnymi szaleństwami życia rodzinnego, a gdy wieczorem wszystkich uda mi się położyć spać, zaszywam się z książką lub dobrym filmem.