Kadra

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Zespół naszego przedszkola postanowiliśmy zbudować na czterech, solidnych filarach wiedzy związanej z rozwojem dziecka:

Dzięki pedagogice wczesnoszkolnej, przedszkolnej i specjalnej znamy możliwości rozwojowe naszych uczniów, rozpoznajemy ich mocne i słabe strony oraz w sposób prawidłowy reagujemy na potrzeby. Nasi terapeuci w sposób profesjonalny i z pełną odpowiedzialnością, dbają o programy edukacyjno- terapeutyczne naszych podopiecznych.

Wiedza z zakresu psychologii umożliwia prowadzenie terapii w sposób uwzględniający poszczególne etapy rozwoju, a przede wszystkim indywidualną ocenę możliwości dziecka ze względu na jego dojrzałość psychiczną, intelektualną oraz emocjonalną. Dzięki niej możemy spojrzeć na problem procesu terapii dziecka szerzej, uwzględniając także jego najbliższe środowisko, szczególnie rodzinne.

Logopedia to szczególnie ważna dziedzina w procesie terapii dziecka autystycznego, w naszej placówce ze szczególną uwagą tworzymy i pracujemy programami terapeutycznymi wspomagającymi komunikację językową. To dzięki jednolitemu podejściu do terapii związanej z komunikacją możemy wspólnie oddziaływać na tą sferę rozwoju Waszego dziecka.

Dzięki działaniom fizjoterapeutycznym mamy pewność, że w prawidłowy sposób wspomagamy dzieci w zakresie rozwoju motorycznego, sensorycznego, stymulacji układu nerwowego.

Wszystkich terapeutów łączy zintegrowane podejście oraz wspólna wizja: prowadzenia terapii w, kierunku poprawy funkcjonowania naszych uczniów w środowisku rówieśniczym i domowym, umożliwienie im komunikowania się oraz poprawę funkcjonowania ich rodzin. Nasi terapeuci to dobrze przygotowana kadra objęta wewnętrznym programem ,,Wsparcia i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”. Ma on na celu zapewnienie komfort pracy oraz bogatą ofertę podnoszenia kompetencji, związanych z umiejętnością pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. To program podnoszący jakość pracy i poczucia chęci dążenia do wspólnego sukcesu, który jest naszym celem.