Wczesne wspomaganie rozwoju

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Działalność punktu przedszkolnego Niebieski Krokodyl  zakłada  organizację  dodatkowych godzin terapii w ramach realizacji WWRD (wczesnego wspomagania rozwoju dziecka). Nasi uczniowie po złożeniu odpowiedniej dokumentacji (tj. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną) realizują specjalny program, w wymiarze dodatkowych godzin terapii ( 4x 60 min zajęć indywidualnych w miesiącu oraz konsultacje specjalistów z rodzicami) . Dobór zajęć dodatkowych ustalany jest przez zespół  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w konsultacji z oczekiwaniami opiekunów prawnych ucznia. W ramach WWRD w naszej placówce mogą być realizowane zajęcia z logopedii, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, treningu komunikacyjnego, treningu umiejętności społecznych.

Zajęciami z WWRD objęte są wszystkie dzieci  (z placówki jak i z poza placówki),  których rodzice zgłoszą chęć ich udziału w zajęciach. Realizacja programu  w ramach WWRD jest istotna we wczesnej interwencji zwłaszcza u dzieci najmłodszych.  Podjęcie właściwych działań, odpowiednio wcześniej, zwiększa szanse na lepsze funkcjonowanie co przekłada się bezpośrednio na dalszą edukację ucznia. W naszym zespole znajdują się terapeuci-specjaliści, w tym również z wykształceniem kierunkowym: pedagog-wczesnego wspomagania dziecka, który w sposób bezpośredni kieruje działaniem całego zespołu.