Komunikacja funkcjonalna

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

W naszej placówce dzieci codziennie w trakcie zajęć doskonalą umiejętność komunikacji. Jest to bardzo ważny element wszystkich zajęć zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Nasi terapeuci starają się stworzyć w trakcie dnia jak najwięcej sytuacji, w których dzieci mogą ich o coś prosić, komentować, odpowiadać na pytania itp. Te z dzieci, które maja problemy z mową mają wprowadzany system komunikacji obrazkowej, który ma wesprzeć ich w rozwoju modalności werbalnej.

Ze względu na specyfikę dzieci z diagnozą całościowego zaburzenia rozwoju, w tym dzieci z diagnozą autyzmu, jako specjalistyczna placówka przedszkolna  zdecydowaliśmy się na  zastosowanie,  w toku terapii naszych uczniów, funkcjonalnej komunikacji PECS ( Picture Exchange Comunication System) dzięki której, możemy cieszyć się ich poprawą w funkcjonowaniu społecznym oraz możliwością zaistnienia w grupie rówieśniczej. Jest to dla nas nadrzędny cel, ponieważ umożliwia on  poprawę jakości życia dziecka i jego najbliższych oraz jego dalszy rozwój intelektualny, poznawczy i emocjonalny.

PECS ( Picture Exchange Comunication System) to system komunikacji przy pomocy wymiany obrazka; ,,trening oparty jest na badaniach naukowych i praktycznej wiedzy pochodzącej z korzystania z zasad Stosowanej Analizy Zachowania. Odmienne strategie nauczania, strategie wzmacniania, strategie korygowania błędów oraz strategie generalizacji są podstawami nauczania każdej umiejętności. Protokół PECS w szczególny sposób uwzględnia typowy rozwoj mowy i języka – uczy najpierw  jak się komunikować, oraz czym są podstawowe zasady komunikacji, później zaś w jaki sposób przekazywać konkretne informacje. Uczniowie używając PECS początkowo uczą się jak komunikować się za pomocą pojedynczych ikon, lecz w późniejszych fazach uczą się także jak łączyć je, aby poznać struktury gramatyczne, relacje semantyczne oraz funkcje komunikacyjne.” (Lory Frost, M.S., CC/SLP Andy Bondy,Ph.D. The Picture Exchange Communication System Podręcznik- wydanie drugie 2013r s.47)

W naszej placówce dzieci codziennie w trakcie zajęć doskonalą umiejętność komunikacji. Jest to bardzo ważny element wszystkich zajęć zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Nasi terapeuci starają się stworzyć w trakcie dnia jak najwięcej sytuacji, w których dzieci mogą ich o coś prosić, komentować, odpowiadać na pytania itp. Te z dzieci, które maja problemy z mową mają wprowadzany system komunikacji obrazkowej, który ma wesprzeć ich w rozwoju modalności werbalnej.