Logopedia

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

W ramach czesnego dzieci maja zapewnione 2 x tygodniowo zajęcia indywidualne logopedyczne oraz codzienne oddziaływania logopedyczne na grupie. W naszym przedszkolu odbywają się również konsultacje neurologopedyczne, w trakcie których specjalista obserwuje zajęcia z dziećmi i daje wskazówki dla terapeutów i dla pracy rodziców w domu oraz monitoruje ich postępy.

Mowa to bardzo istotny element w rozwoju każdego dziecka, nasza placówka w szczególny sposób zwraca swoją uwagę na jej rozwój u dzieci. Metody pracy ukierunkowane na naukę  komunikacji funkcjonalnej mają na celu wspomaganie  mowy z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji językowych. Dlatego zajęcia logopedyczne w naszej placówce prowadzone są przez logopedów, potrafiących łączyć komunikacje funkcjonalna z terapią logopedyczną. Wszystkie dzieci włączone w terapie logopedyczną najpierw uczone są podstaw komunikacji funkcjonalnej PECS, podczas której w sposób naturalny poddawane są procesowi modelowania i wywoływania mowy. Terapia Logopedyczna jest w naszej placówce istotnym elementem terapii, kładziemy na nią duży nacisk pamiętając, że rozwój mowy musi być wspierany przez komunikację wspomagającą, zwłaszcza u dzieci ze spektrum autyzmu. Dając uczniom narzędzie do komunikacji otwieramy przed nimi nowe możliwości w nauce, zabawie oraz terapii, również logopedycznej.