Integracja sensoryczna

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Integracja sensoryczna to podświadomy proces zachodzący w mózgu, porządkuje informacje pobrane przez zmysły, nadaje znaczenie temu co jest doświadczane, przez selekcję informacji i wybór tego na czym mamy się skupić, pozwala nam celowo działać i celowo reagować na sytuacje, których doświadczamy, tworzy fundamenty edukacji i zachowań społecznych.

,,Duża część (według badań L.Miller (2006) nawet u 70%) dzieci z autyzmem ma objawy zaburzeń integracji sensorycznej (…) wśród dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu diagnozujemy najczęściej identyfikujemy zaburzenia modulacji sensorycznej, co nie znaczy, że nie występują tu przejawy innych zaburzeń integracji sensorycznej. Często będziemy diagnozowali poza głównymi objawami zaburzeń modulacji sensorycznej również przejawy dyspraksji (rozwojowe zaburzenia koordynacji). Analizując główne objawy zaburzeń modulacji sensorycznej w zachowaniu dziecka ze spektrum autyzmu można wytypować dwie główne grupy dzieci hiperaktywne (wysoki poziom pobudzenia) i hipoaktywne ( wycofane i bierne). Zachowanie w każdej z nich będzie w dużej części dezorganizowane przez nieprawidłowy mechanizm modulacji sensorycznej” (Z. Przyrowski, ,,Integracja Sensoryczna wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii”, Warszawa, 2011r, s.142-143).

Diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu, pod kątem zaburzonej integracji sensorycznej jest oczywista, a prawidłowo przeprowadzona jest  kluczem do poprawy funkcjonowania dziecka. Dlatego w naszej placówce,dzięki terapeutom  integracji sensorycznej stanowiącym część zespołu, uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć codziennie, w dogodnym dla nich terminie, a ich rodzice i opiekunowie zostają włączeni w proces terapii poprzez realizację diety sensorycznej środowisku domowym. Włączenie terapeutów integracji sensorycznej do zespołu przedszkolnego daje możliwość kontroli zaleceń  terapeutycznych w trakcie dnia w przedszkolu oraz obserwację zachowania dziecka przed i po zajęciach.