Co nas wyróżnia

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

s1

Istniejemy po to, aby integrować środowisko w jednym kierunku edukacji i terapii.

Naszym celem jest stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi komunikacji u dzieci z diagnozą autyzmu.

Wprowadzamy wczesną interwencję nakierowaną na  komunikacje wspomagającą w trosce o rozwój mowy twojego dziecka.

Stosując diagnostykę funkcjonalną u dzieci z autyzmem, myślimy o wyrównaniu deficytów w poszczególnych sferach ich rozwoju.

Zmierzamy do wprowadzenia naszych uczniów do środowiska rówieśniczego i lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Wspieramy rodziny dzieci z diagnozą autyzmu, aby poprawić jakość ich życia.

Zapewniamy stałość w podejściu terapeutycznym oraz stosowanie metod popartych badaniami naukowymi.

Oferujemy zaangażowanie wykwalifikowanej kadry w proces terapii każdego ucznia oraz jego rodziny.

Myśląc o komunikacji funkcjonalnej myślimy o lepszym życiu twojego dziecka w społeczeństwie.

Korzystamy z zasobów naszych kompetencji po to, aby jakość naszych usług była na najwyższym poziomie.

Rozwijamy nasze kompetencje zawodowe po to, aby jakość procesów edukacyjno-terapeutycznych była na jak najwyższym poziomie.

Słysząc integracja, swoim podejściem do edukacji i terapii przygotowujemy twoje dziecko do wejścia w grupę rówieśniczą.