Oferta

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, która jest oparta na sprawdzonych metodach terapii. Zapraszamy również do kontaktu z nami w celu uzyskania bliższych informacji na temat interesujących Państwa zagadnień. Chętnie spotkamy się, pokażemy placówkę i odpowiemy na wszystkie pytania.

W jej ramach nasza placówka zapewnia dziecku:

 • Prace w małych grupach, pod opieką wyszkolonych terapeutów
 • Zajęcia realizujące założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, w ramach podstawy przewidziana jest indywidualizacja i dostosowywanie zgodnie z opracowanymi dla dzieci Indywidualnymi Programami Edukacyjno –Terapeutycznymi
 • Diagnozę poziomu rozwoju oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Terapię prowadzoną metodą PECS, która bazuje na zasadach stosowanej analizy zachowań i ma za zadanie rozwój umiejętności komunikacji funkcjonalnej.
 • Materiały niezbędne do terapii, również do użytku poza placówką, tak by dziecko mogło bez przerwy korzystać z nowo nabytych umiejętności
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Dodatkowe zajęcia i terapie wspierające rozwój dziecka:

 

 1. Metodę Knillów Programy Aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja
 2. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 3. Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu
 4. Zajęcia hipoterapeutyczne
 5. Oddziaływania logopedyczne
 6. Różnorodne formy ekspresji i aktywności plastycznej oraz teatralno-ruchowej
 7. Bogatą ofertę zajęć polisensorycznych
 • Opiekę i wsparcie psychologiczne dla rodziny dziecka – konsultacje i poradnictwo indywidualne, par oraz rodzinne, spotkania w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna
 • Przyjazną i bezpieczną atmosferę w niewielkich grupach
 • Wszelkie atrakcje dodatkowe organizowane przez nasze przedszkole takie jak: cykliczne wyjścia oraz wycieczki , imprezy okolicznościowe, wizyty ciekawych gości, przedstawienia, koncerty, pikniki rodzinne.

 

 

f6